Historia Parafii

Rzymsko-katolicka parafia p.w.św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Dąbrowie powstała w XIIIw. Jednak o powstaniu parafii nic pewnego nie wiadomo. Należały do niej: Ciepielowice, Jamka, Karczów, Lipowa, Prądy, Skarbiszów, Sokolniki, Wawelno. W 1936r. wydzielono z parafii Prądy i Wawelno oraz utworzono osobną parafię p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. W 1957r. wyłączono Skarbiszów i przyłączono do sąsiedniej parafii Narok.

Obecnie Dąbrowa jest wsią gminną, położoną na północnym skraju Borów Niemodlińskich, w odległości 2 km. od Opola. Nazwa pochodzi od wyrazu dąbrowa – oznaczającego las dębowy.

Karczów – wieś położona prostopadle do drogi z Opola do Brzegu, 2 km. od Dąbrowy. Nazwa wsi ustanowiona została po II wojnie światowej. Nazwa pierwotna utworzona została od niemieckiego nazwiska Schon/e/ z polskim przyrostkiem -owice, bądź też z niemieckim przyrostkiem -witz.

Pierwsze wzmianki o parafii oraz najważniejsze wydarzenia do XVIIw.

Pierwsze wzmianki o kościele w Dąbrowie pochodzą z 1305 roku. 16 VII tegoż roku ówczesny proboszcz Mikołaj występuje wśród świadków we Wrocławiu poświadczając dokument oficjała biskupiego Konrada odnośnie prawa patronackiego kościoła w Psim Polu. Druga wzmianka pochodzi również z 1305 roku. Wymieniona jest w niej wieś Skarbiszów jako jedna z czynszowych wsi biskupich. Oto jej treść: „W Skarbiszowie są 42 włóki dające dziesięcinę (w pieniądzach a nie w naturze), z których 12 należy do kościoła w Dąbrowie a pozostałe do Biskupa”. Kolejna adnotacja o kościele w Dąbrowie pochodzi z 1335r. a znajduje się w dziesięcinach nuncjusza Gelkardy de C. 3 IV 1336 parafia dąbrowska została poszerzona o wieś Wawelno gdyż Przeor i konwent w Czarnowąsach oddali ją pod zwierzchnictwo dąbrowskiego proboszcza. Do tamtejszego klasztoru, w charakterze świadków owej darowizny udali się: proboszcz z Dąbrowy Henryk, proboszcz Tilo z dzielnicy obok oraz kilku sołtysów i mieszkańców okolicy.

 

Od roku 1532 Dąbrowa jest wsią książęcą a następnie przechodzi w posiadanie niemieckich panów feudalnych. Od 1553r. jest własnością hrabiowskiego rodu Mettichów, później von Larischów, Zieglerów oraz von Prettwitzów. Od roku 1651 rozpoczyna się księga małżeństw. W tym też roku istnieje już w Dąbrowie kościół murowany o wymiarach: 30 łokci długi i 18 szeroki. Posiada on kamienną podłogę, trzy dzwony oraz trzy rzeźbione ołtarze. Od roku 1679 parafia podejmuje się budowy nowej plebanii. Proboszcz tymczasowo mieszka u gospodarza. Budowa trwa do 1681r., w którym to również wybudowano kaplicę w kościele oraz przerobiono jego sklepienie. Szesnaście lat później Maria Sabina hrabinia Mettich z domu Hrabina Verdugo ufundowała nowy ołtarz oraz monstrancję.

Duchowni od XVII do XIX w.

 • 1651 Jan Franciszek Swanoch
 • 12 VII 1679 Alojzy Miklis ur. w Szydłowie koło Niemodlina w 1650r.,
  studiował w Nysie i Wrocławiu, święcenia: 19 IX 1676r.

Wikarzy:

 • 1699
  • Kasper Kiersch
  • Franciszek Stefanider ur. 1681r.
  • Balcer Bienina ur. 1682r.
 • 1707-1717 Jerzy Goricki
 • 1712 Andrzej Moszing
 • 1720 O. Ignacy
 • 1721 O. Johanes
 • 1722-1725 O. Jakub
 • 1726-1733 0. Sebastian Walecko
 • 1733-1734 Jan Lasi
 • 1734 Jerzy Szczepanek

Proboszczowie:

 • 1735-1737 Walenty Jokiel zmarł 28 VIII 1737
 • 1738-1762 Jan Haltzer ur. 1706 (pomagał również jako emeryt)

Wikarzy:

 • 1742 Kasper Langer ur. 1706
 • 1743-1748 Jerzy Maidak
 • 1748 Paweł Antoni Syrzynek
 • 1749 Tomasz Sochaski
 • 1750 Błażej Odrobina
 • 1750-1752 Paweł Biskup ur. 1702, święcenia 30 III 1734
 • 1750-1758 Jerzy Muller ur. 1710
 • 1752 Antoni Gduza
 • 1758 Walenty Wioska
 • 1760 Ludwig Moskowicz  ur. 1723
 • 1762 Franc Baelkasar  ur. 1733
 • 1763 Józef Przybyła
 • 1767 Jakub Bittnes
 • 1768 Wawrzyniec Kurek  ur.1737

Proboszczowie:

 • 1762-1770 Antoni Konza ur. 1725
 • VIII 1768 Antoni Frosbac administrator
 • 1769 Baltazar Ziemiek ur. 1739 – administrator
 • 1770-1784 Jan Nepomuk Karas dziekan
 • 1804 Kasper Famuka administrator
 • 1804-1838 Jan Merx ur. 1775, zmarł 24 I 1838
 • 1854 Eugeniusz Hofman ur. 3 IV 1809, święcenia 7 IV 1832, administrator, dziekan, radca duchowy, zmarł 3 I 1894
 • III 1881 Józef Grzybila
 • 8 XI 1886 Paweł Potyka ur. 1848, święcenia 28 VI 1872
 • 1738-1762 Jan Haltzer  ur. 1706 (pomagał również jako emeryt)

Najważniejsze wydarzenia w latach 1872-1921.

W sierpniu 1872 roku zostaje zakończona renowacja kościoła w Dąbrowie (rozpoczęcie renowacji nastąpiło jeszcze w tym samym roku). W uroczystość Bożego Narodzenia tegoż roku dolna Dąbrowa zostaje sprzedana przez barona von Ziegler księciu von Halzfeld-Wildenburg. Przy dacie 20 maja 1875r. odnotowane jest wydanie prawa majowego dotyczącego kształcenia i zatrudnienia niższych duchownych. W tym czasie również biskup wrocławski zostaje zwolniony przez władze państwowe, następuje wprowadzenie kościelnego zarządu dobrami przez wyznaczone gminie organy (Rada Parafialna, Rada Gminy). Z kolei w 1882r. zostaje zakupiony nowy cmentarz w Skarbiszowie z nadwyżek dochodów parafialnych. Od 1884 do 1885 trwa renowacja kościołów w Skarbiszowie i Szonowicach. (Karczowie). Również w 1884 roku zostaje pomalowana kaplica Matki Boskiej w Dąbrowie. Dwa ważne wydarzenia o podobnym charakterze mają miejsce w 1890r. i 1893r. Pierwsze dotyczy sprzedaży dolnych Szonowic wraz z kościołem przez Wollera Panu von Wichelbaus, który z kolei ofiarowuje to swemu najstarszemu synowi Fryderykowi. Natomiast w 1893r. zmienia właściciela dolna Dąbrowa, która zostaje sprzedana księciu Pszczyńskiemu, który również przeznacza to swemy synowi hrabiemu Kanradowi von Hocliberg. W maju tego roku prowadzone są misje ludowe przez Ojców Franciszkanów z Góry św. Anny. Misje odnotowane są również w styczniu 1894 roku, tym razem przeznaczone są one dla polskojęzycznych parafian. 2 X zostaje poświęcony dom św. Wawrzyńca, w którym zamieszkały siostry św. Elżbiety. 6 XII 1906r. zostaje poświęcony nowowybudowany kościół w Szonowicach p. w. Wniebowzięcia NMP. Na szczególne miejsce zasługuje uroczystość z dnia 12 V 1919r. Już w przeddzień przyjeżdża do Dąbrowy metropolita wrocławski, kardynał A. Bertram, który następnego dnia bierzmuje 480 osób.

Organizacja i życie parafialne po II wojnie światowej.

Od 1936 do 1946 obowiązki proboszcza parafii w Dąbrowie pełnił ks. Karol Knosala, po którym duszpasterstwo obejmuje ks. Józef Maciaszek. Pełnił on posługę kapłańską do roku 1949, w którym proboszczem zostaje jego brat ks. Tadeusz Maciaszek. Przepracował on w parafii 32 lata. W roku 1981 proboszczem zostaje ks. Zbigniew Kuryłek. Jego staraniem powstał kościół w Nowej Jamce (został przebudowany z budynku mieszkalnego). Po nim, od XII 1983r. proboszczem zostaje ks. Józef Sztonyk, który pełni posługę kapłańską do 1989r. Kolejnym proboszczem, urzędującym tylko rok, zostaje ks. Erwin Mateja, a następnie ks. Marcin Bonk, który piastuje ten urząd do dnia dzisiejszego.
W 1988r. parafianie doczekali się pierwszych święceń kapłańskich. Neoprezbiterem był ks. Piotr Adamski z Dąbrowy. Natomiast Karczów szczyci się trzema powałaniami do zakonów żeńskich. Siostra Emanuela (Gabriela Wiercimok) przebywa w Rzymie, siostra Antonia (Zofia Gruntowska) znajduje się w Raciborzu, natomiast siostra Teresa (Maria Trenka) jest misjonarką w Ghanie. Od XII 1994 roku istnieje w parafii funkcja nadzwyczajnych szafarzy, którzy niosą Chrystusa đo chorych i starszych porafian w każdą niedzielę i uroczystość.

BIBLIOGRAFIA

1. Kalendarz gminy Dąbrowa 1994r.

2. Pfarr Matrifel von Dombrau (1872-1921).

© 2022 parafiadąbrowa.pl — kodowanie MDzik.com