Chrzest

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.
Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego. Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
Termin chrztu ustalany jest indywidualnie.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
  • dokumenty tożsamości rodziców
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
  • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)
  • prosimy zgłaszać dzieci w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem

Rodzice chrzestni

Prawo kościelne wymaga, aby rodzice chrzestni spełniali następujące warunki:

  • mieli ukończon 16 lat
  • sami przyjęli sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie)
  • prowadzili życie zgodne z wiarą

© 2022 parafiadąbrowa.pl — kodowanie MDzik.com