Kapłaństwo

 

SAKRAMENT KAPŁAŃSTWA

Informacje dla kandydatów do Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
Adres Seminarium: ul. Drzymały 1,
45-342 Opole
skr. poczt. 246
tel. (0 77) 442 40 01

Więcej informacji: www.wsd.opole.pl

Pierwsza komunia św. w 2019r