Ministranci i Lektorzy

Bardzo ważną wspólnotą w naszej parafii jest Liturgiczna Służba Ołtarza – zwana u nas Rycerzami Jezusa. Do wspólnoty tej należą chłopcy, którzy przyjęli ideały lektorskie i ministranckie i pragną je rozwijać oraz przeżyć wspaniałą przygodę swojej młodości służąc Panu Jezusowi, kapłanom, wiernym oraz poznając nowych przyjaciół i kolegów. Jest to wspólnota z wielowiekowymi tradycjami.

Ideały liturgicznej służby ołtarza...

Pierwszym ideałem LSO jest miłość do Boga i Kościoła. Z tej miłości musi wypływać pragnienie bycia lektorem czy ministrantem. Oczywiście przez dorastanie w szeregach LSO miłość ta staje się bardziej dojrzała i świadoma. Dlatego Rycerze z LSO starają się dbać o rozwój własnej wiary w Boga, dobry kontakt z Nim na modlitwie, dbają o czystość serca oraz o szlachetną postawę wobec Kościoła i drugiego człowieka. Rozwój tego fundamentalnego ideału jest najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy. Z pomocą samego Jezusa, Św. Patronów i Kościoła, codzienne życie tym ideałem jest możliwe!

Ważnymi ideałami, które wspierają ten pierwszy najważniejszy są dla nas:

 • gorliwość w służbie;
 • punktualność;
 • dbałość o czystość i sprzęty liturgiczne;
 • gotowość uczenia się – także na własnych błędach;
 • kreatywność;
 • pragnienie przeżycia przygody z przyjaciółmi i kolegami;
 • gotowość niesienia pomocy potrzebującym;
 • szlachetne postawy wobec bliźnich – wszędzie gdzie jesteśmy, nie tylko w kościele;
 • radość z bycia lektorem, ministrantem czy kandydatem – Rycerzem Jezusa;
 • poznawanie piękna świata na pielgrzymkach i wycieczkach;
 • rozwijanie się przez sport i szlachetne współzawodnictwo

© 2022 parafiadąbrowa.pl — kodowanie MDzik.com