Rada duszpasterska

 

W trosce o dobro wspólnoty parafialnej

Parafialna Rada Duszpasterska ma na celu wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego.

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą następujące osoby: