Parafia Dąbrowa

Parafia wzmiankowana po raz pierwszy w 1305 i 1335 roku w archiprezbiteracie niemodlińskim, choć pierwsza świątynia w Dąbrowie powstała zapewne jeszcze w pierwszej połowie XIII wieku.

Historia Parafii

Rzymsko-katolicka parafia p.w.św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Dąbrowie powstała w XIIIw. Jednak o powstaniu parafii nic pewnego nie wiadomo. Należały do niej: Ciepielowice, Jamka, Karczów, Lipowa, Prądy, Skarbiszów, Sokolniki, Wawelno. W 1936r. wydzielono z parafii Prądy i Wawelno oraz utworzono osobną parafię p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. W 1957r. wyłączono Skarbiszów i przyłączono do sąsiedniej parafii Narok.

Obecnie Dąbrowa jest wsią gminną, położoną na północnym skraju Borów Niemodlińskich, w odległości 14 km. od Opola. Nazwa pochodzi od wyrazu dąbrowa – oznaczającego las dębowy.

„W Skarbiszowie są 42 włóki dające dziesięcinę (w pieniądzach a nie w naturze), z których 12 należy do kościoła w Dąbrowie a pozostałe do Biskupa”

wzmianka pochodzi z 1305 roku