,

Historia parafii

Rzymsko-katolicka parafia p.w.św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Dąbrowie powstała w XIIIw. Jednak o powstaniu parafii nic pewnego nie wiadomo.
Pierwsze wzmianki o kościele w Dąbrowie pochodzą z 1305 roku. 16 VII tegoż roku ówczesny proboszcz Mikołaj występuje wśród świadków we Wrocławiu poświadczając dokument oficjała biskupiego Konrada odnośnie prawa patronackiego kościoła w Psim Polu.

,

O parafii

,

Wspólnoty

,

Sakramenty

,

W BOGU NASZA NADZIEJA

W sobotę 14 marca biskup opolski Andrzej Czaja rozszerzył na wszystkich wiernych dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. na czas od III do V niedzieli Wielkiego Postu, oraz skierował słowo do diecezjan zatytułowane „W Bogu nasza nadzieja”.

Treść słowa biskupa opolskiego:

W tych trudnych dniach izolacji, przebywania w domach, w trosce o to, by nie rozprzestrzeniała się epidemia, nie rezygnujmy z szukania konkretnych podpowiedzi dla wielkopostnej pracy nad sobą i rozwoju duchowego. Trzeba, byśmy obudzili w sobie jak najwięcej zaufania do Bożej Opatrzności, byśmy upraszali w domach łaskę ocalenia i miłosierdzia Bożego, modlili się za chorujących, zmarłych, ich rodziny oraz służby medyczne i sanitarne. Podejmijmy też wysiłek stanięcia przed Bogiem w prawdzie. Może to być czas swego rodzaju rekolekcji razem z rodziną, w oparciu o lekturę Pisma Świętego i zgłębianie prawd wiary. Zatroskanie o bliźnich w sąsiedztwie, zwłaszcza o osoby starsze pomoże nam odnowić Bożego Ducha w sercach. Chciejmy się też łączyć duchowo z całą wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji telewizyjnych w mediach.

Dla nas, kapłanów, podpowiedzią jest rada, jakiej Bóg udzielił Mojżeszowi, gdy struchlały serca ludu pozbawionego wody i narażonego na śmierć z pragnienia. Trzeba, jak Mojżesz, jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. On jest pośród nas, w naszych świątyniach, jednak nie może nas zabraknąć przy ołtarzu i w konfesjonałach, aby płynęły zdroje życiodajnej łaski.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa

+ Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Pełna treść komunikatu biskupa opolskiego:

„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, rozszerzam dyspensę udzieloną 13 marca br. na wszystkich wiernych, przebywających na terenie diecezji opolskiej. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. w niedzielę nie jest grzechem.

Nasze kościoły pozostaną otwarte. Proszę jednak Księży Proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej Mszy świętej. Jednocześnie proszę wiernych, którzy korzystają z dyspensy, o łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu.

Do wszystkich zwracam się z prośbą, by każdego dnia odmawiali Różaniec w intencji chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc. Prośmy tez Pana o łaskę ocalenia i pokój w naszych sercach i rodzinach.

Wszystkich w modlitwie polecam dobremu Bogu i z serca błogosławię.”

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU UCZESTNICZENIA W MSZY ŚW.

14 marca Biskup opolski Andrzej Czaja udzielił dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy św. na czas od III do V niedzieli Wielkiego Postu, zatem od 15 do 29 marca 2020 roku.

„Z troski o życie i zdrowie w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii, na podstawie Kan. 87 KPK, w nawiązaniu do „Zarządzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego” (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), udzielam wszystkim wiernym przebywającym w tym czasie na terenie diecezji opolskiej dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, czyli od tego, o czym mowa w Kan. 1247 KPK, w okresie od III do V niedzieli, trwającego właśnie Wielkiego Postu.

Ponadto zobowiązuje wszystkich wiernych przebywających w tym czasie na terenie diecezji opolskiej do przestrzegania zasad zapisanych w wyżej wspomnianym „Zarządzeniu”.

Równocześnie zachęcam tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, do łączności ze wspólnotą Kościoła za pośredenictwem transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu i do gorliwego błagania, skierowanego do Pana, o powstrzymanie szerzącej się epidemii oraz ofiarowania swoich modlitw i cierpień w intencji chorych, zmarłych i ich rodzin oraz służb medycznych i sanitarnych.”

Zarządzenie

Rady Stałęj Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 12 marca 2020 r.

Historia Parafii

Rzymsko-katolicka parafia p.w.św. Wawrzyńca diakona i męczennika w Dąbrowie powstała w XIIIw. Jednak o powstaniu parafii nic pewnego nie wiadomo. Należały do niej: Ciepielowice, Jamka, Karczów, Lipowa, Prądy, Skarbiszów, Sokolniki, Wawelno. W 1936r. wydzielono z parafii Prądy i Wawelno oraz utworzono osobną parafię p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa. W 1957r. wyłączono Skarbiszów i przyłączono do sąsiedniej parafii Narok.

Obecnie Dąbrowa jest wsią gminną, położoną na północnym skraju Borów Niemodlińskich, w odległości 14 km. od Opola. Nazwa pochodzi od wyrazu dąbrowa – oznaczającego las dębowy.

„W Skarbiszowie są 42 włóki dające dziesięcinę (w pieniądzach a nie w naturze), z których 12 należy do kościoła w Dąbrowie a pozostałe do Biskupa”

wzmianka pochodzi z 1305 roku

,

Baking is Fun!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

,

Baking is Fun!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

,

Baking is Fun!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

,

Baking is Fun!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

,

Baking is Fun!

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.